Procedury bezpieczeństwa COVID-19

ODLEGŁOŚĆ

  • utrzymywanie co najmniej 1,5 m odległości między osobami w poczekalni
  • w poczekalni mogą przebywać maksymalnie 3 osoby jednocześnie

OCHRONA I ZAPOBIEGANIE

  • pomiar temperatury
  • obowiązkowy wywiad epidemiologiczny (brak pozytywnego testu Covid, brak objawów, brak kontaktu z osobami z wynikiem pozytywnym w ostatnich 14 dniach)
  • przy wejściu obowiązkowa dezynfekcja rąk (dostępny środek do dezynfekcji)
  • obowiązkowe stosowanie środków ochrony indywidualnej w postaci masek zakrywających nos oraz usta

CZYSZCZENIE, HIGIENA, SANITYZACJA

  • stałe sprzątanie i odkażanie obiektu
  • czyszczenie i dezynfekcja gabinetów oraz urządzeń medycznych